en cz
File Manager
1) Negaci bitu provádí
	invertor

2) Polovodič typu P se vyznačuje elektronovou vodivostí?

3) Určete, kterými z následujících rovnic lze popsat funkci 2bitového komparátoru (zde obrázek šesti rovnic z=x1y1 + x1y1 atd atd, je to v prezentaci)

4) Jak se nazývá klopný obvod, jehož výstupní hodnota se neustále mění?
	astabilní

5) Ve von Neumannově architektuře má dekódování instrukcí na starost
	CPU to není

6) První 16bitový procesor osobních počítačů nesl označení
	8086

7) Určete, které příkazy programu mohou způsobit skoky ve zpracování instrukčního proudu:
	volání podprogramu a další... bylo 5 možností

8) Přiřaďte zkratky z oblasti procesorů jejich charakteristikám
	mnoo, asi 6 zkratek, už nevím jaký

9) Výkon numerické jednotky procesoru (FPU) se uvádí v jednotkách
	FLOPS

10) Jaká je teoretická doba přenosu souboru o velikosti 64 MB po sériové sběrnici s propustností 128 Mb/s?
	4 vteřiny

11) V čem se vzájemně liší asynchronní, asymetrický a synchronní přenos dat?
	v incializaci přenosu to není

12) Který způsob přenosu dat po sběrnici neklade vůbec žádné nároky na kvalitu generátoru hodinového signálu vysílajícího ani příjemce?
	jeden z asynchronní, asymetrický a synchronní

13) Po paralelní sběrnici jsou data přenášena po několika bitech (např. 32 nebo 64) najednou
	ano

14) Jaká je maximální kapacita operační paměti adresovatelná pomocí 32bitové adresy?
	4 GB

15) Energeticky závislá paměť typicky je
	RAM

16) Kolik operační paměti je možné adresovat pomocí jedné 16bitové adresy?
	2^14 = 16 MB (64 MB je špatně)

17) Uvedeným principům uložení binárních hodnot 0 a 1 přiřaďte odpovídající typy pamětí:
	několik políček, třeba dvd - odraz od speciální vrstvy, hdd - magnetickej zápis atd, ale taky SRAM a DRAM

18) Pro skenery používající technologii CIS platí
	jsou levné, tenké a mají horší obraz, než CCD, nemohou snímat vzdálený list papíru (vazba knihy) a možná ještě něco, už nevím

19) Určete, co je zdrojem světla u jednotlivých typů zobrazovacích jednotek
	tady mám pozoruhodně nulu (wtf??), ale stačí, když budete vědět, jak fachá LCD, CRT a plasma.. pohoda

20) Pro skenery používající technologii CCD platí
	mají soustavu zrcadel, lepší obraz, než CIS

21) Která ze zobrazovacích technologií je zdrojem ionizujícího záření?
	asi CRT, pochopil sem špatně otázku a dal plasmu, což je špatně

22) Jakou délku má ethernetová hardwarová adresa (MAC)?
	48 bitů

23) Zařaďte následující protokoly do příslušných vrstev architektury TCP/IP
	měl sem špatně, protokoly jako HTTP, FTP, DHCP, ARP, RARP a další

24) Určete, ve kterých vrstvách síťových modelů (např. ISO/OSI) a architektur (např. TCP/IP) se provádějí následující operace
	Několik políček, mělo se vybrat mezi spodní a horní vrstvou, už nevím, co tam bylo