en cz
File Manager
1.
	
Negaci bitu provádí:
	3 z 3 b.
2.
	

Velikost elektrického proudu procházejícího elektronkou se ovládá změnou napětí na:
	0 z 1 b.
3.
	

Pokud jsou na vstupech sčítačky modulo 2 různé hodnoty, výstup je
	3 z 3 b.
4.
	
„R“ v názvu klopného obvodu RS znamená
	3 z 3 b.
5.
	

Určete, které principy vnesl do vývoje počítačů John von Neumann:
	3 z 3 b.
6.
	

Vyberte podmínky, které musí být splněny, aby vyrovnávací paměť procesoru mohla přispět k urychlení jeho práce:
	1,5 z 3 b.
7.
	

Šířka datových registrů procesoru má vliv na
	1,5 z 3 b.
8.
	

Určete, které příkazy programu mohou způsobit skoky ve zpracování instrukčního proudu:
	1,8 z 3 b.
9.
	

Určete pořadí jednotlivých fází instrukčního cyklu procesoru:
	3 z 3 b.
10.
	
Jaká je teoretická doba přenosu souboru o velikosti 64 MB po sériové sběrnici s propustností 128 Mb/s?
	3 z 3 b.
11.
	
Použití prioritní linky patří mezi způsoby přístupu ke sběrnici:
	0 z 3 b.
12.
	
Jaká je teoretická doba přenosu souboru o velikosti 64 MB po sériové sběrnici s propustností 16 Mb/s?
	3 z 3 b.
13.
	

Zařaďte vyjmenované způsoby řízení přístupu ke sdílené sběrnici do správné kategorie:
	0 z 3 b.
14.
	
Určete způsob přístupu do následujících pamětí:
	2 z 3 b.
15.
	
Kolik operační paměti je možné adresovat pomocí jedné 16bitové adresy?
	3 z 3 b.
16.
	
Uvedeným principům uložení binárních hodnot 0 a 1 přiřaďte odpovídající typy pamětí:
	1,2 z 3 b.
17.
	
Jaká je maximální kapacita operační paměti adresovatelná pomocí 32bitové adresy?
	3 z 3 b.
18.
	
Rozlišení skenerů, např. 2400 × 4800 se uvádí v jednotkách
	3 z 3 b.
19.
	
Seřaďte následující skenery podle maximálního dosažitelného rozlišení (od nejmenšího po největší):
	0 z 3 b.
20.
	
Která ze zobrazovacích technologií je zdrojem ionizujícího záření?
	3 z 3 b.
21.
	
Pro skenery používající technologii CIS platí:
	3 z 3 b.
22.
	
Jakou délku má ethernetová hardwarová adresa (MAC)?
	3 z 3 b.
23.
	
Pravidla pro doručování zpráv elektronické pošty definuje protokol
	3 z 3 b.
24.
	
Určete, ve kterých vrstvách síťových modelů (např. ISO/OSI) a architektur (např. TCP/IP) se provádějí následující operace:
	0 z 3 b.